طبق رسم عزاداری عراق، روز هفتم را به حضرت عباس علیه السلام اختصاص میدهند. و این مجلس اگرچه فارسی است اما طبق این رسم، ترتیب داده شده است.( بسیاری از سخنرانی های موجود در سایت، اینچنین بوده است. )

این همان سخنرانی است که در آن خواب مرحوم سید ابراهیم قزوینی درباره لحظه شهادت حضرت عباس بیان می شود.

مناسبت: دهه محرم

موضوع: حضرت عباس و گزارش تاریخی و مقتل و روضه 

زبان: فارسی و اشعار عربی

مدت: 50 دقیقه

 

دریافت

 

 

برای مشاهده خلاصه سخنرانی و اشعار، و به ادامه مطلب مراجعه کنید.

اشعار در ادامه نوشته شده است.


خلاصه سخنرانی:
شعر عبست وجوه القوم خوف الموت ،
روایتی از رسول الله در مورد اغبط عباد ،
حقیقت حسد و تفاوتش با غبطه ،
نظر مرحوم قزوینی در مورد خواب و رویای صادقه ،
مقام صابرین ،
سه گروه هستند که از همه بیشتر مورد غبطه هستند ،
 محرومیت در این دنیا غصه ندارد ،
داستان مفصل امان نامه توسط شمر بن ذی الجوشن به حضرت عباس و برادرانش ،
امان نامه ابالفضل ،
یا بنی اختی آمنون علی انفسکم ،
تبا لک و لما جئت به اتومننا و ابن رسول الله لا امان له ،
احتمال رسیدن خبر امان نامه به اهل بیت سید الشهدا ،
ملاقات حضرت زینب با حضرت ابالفضل و توصیه به او ،
اتشجعینی یا ابنه أمیر المومنین ،
داستان روضه حضرت عباس علیه السلام در خواب سید ابراهیم قزوینی  ،
روضه ای که شیخ محمد علی خراسانی میخواند و بعد خواب میبیند ،
شعر عمد الحدید ،
روضه حضرت ابولفضل ،

هل لک علم بعمّی العباس ،

روضه توسط مداح

 عبست وجوه القوم خوف الموت
و العباس فی امضائکم متبسم

قلب الیمین علی الشمال و
یحصد بارئوس و یحظم

و ثنی ابوالفضل
قراوا اجل ثباتهم ان یهزموا
 

 

 

عباسُ‬⁩ تسمعُ زينباً تدعوك ‏من لي يا حمايَ إذا العدى نهروني

‏أولستَ تسمعُ ما تقول سكينة ‏عمَّاهُ يوم الأسر مَن يحميني