در این سخنرانی ، سخنران به امور اخلاقی از جمله لزوم نیکی به پدر و مادر و از جمله امور مربوط به زندگی مشترک میپردازند. طبیعی است که این سخنرانی طبق شرایط و فرهنگ حاکم در آن زمان ایراد گردیده است.

و در نهایت با روضه امام حسن مجتبی به پایان میرسد.

 

مناسبت: تفسیر سوره یس ماه رمضان

زبان: فارسی( روضه عربی)

مدت: 75 دقیقه

 

 

 

برای مشاهده خلاصه سخنرانی و اشعار جلسه، به ادامه مطلب بروید

خلاصه سخنرانی
ابتدای سخنرانی در مورد نیکی به والدین
داستانی از مسافرت به آلمان و بی مهری فرزندی به پدرش
اهمیت احترام به پدر و مادر
در نیکی به پدر مادر فرقی بین کافر و مسلم نیست
روایت معروف مربوط به نیکی به پدر و مادری که مسلمان نشده
توصیاتی در مورد زندگی مشترک
حل شبهه زدن زن
مهربانی باید در زندگی حاکم باشد
حق زن در اجرت گرفتن بابت شیر دادن
در امور زندگی نمیشود فقط به اقل شرعی اکتفا کرد
المومن یاکل بشهوه عیاله
جایگاه دختر

کرم امام حسن مجتبی به حدی بود که اگر مال هم نداشتند مشورت میدادند
چاپلوسی که مروان از امام حسن علیه السلام میکرد.