این سخنرانی  از مجموعه سخنرانی های ماه صفر است.

 

مناسبت: محرم و صفر

موضوع: گزارش تاریخی اربعین و ذکر مصیبت

زبان : فارسی

مدت: 35 دقیقه

 

 

فایل کامل سخنرانی:

دریافت فایل سخنرانی

 

فایل روضه :(این فایل از اواسطش به بعد، شامل روضه است. )

دریافت فایل روضه

 

خلاصه سخنرانی:


تعداد افراد دشمن در سپاه یزید، سی هزار نفر
شهر کوفه از مرد ها خالی شده بود
زمانی که برگزاری مراسم ممنوع بود
صاحب الجراب
بازگشت کاروان اسرا به مدینه
گزارش نعمان بن بشیر از حمل کاروان حرم اهل بیت
بیماری حضرت سجاد در بین راه
گزارشی از مرور کاروان از کربلاء
مروا بنا علی طریق کربلاء
لحظه رسیدن کاروان به کربلاء
وضعیت ممنوع بودن عزاداری و گریه در زمان اسارت
ان تکلم منا متکلم او دمعت منا عین قرع راسه بکعب الرمح
فتلاقوا فی وقت واحد بالبکاء و العویل
یا جابر هاهنا قتل ابوعبد الله
شعر کربلا لا زلت کربا و بلا