مناسبت: محرم و صفر

موضوع: مصائب اهل بیت و گزارش تاریخی

زبان: فارسی

مدت: 48 دقیقه

 

 

 
 
برای مشاهده خلاصه سخنرانی و اشعار به ادامه مطلب بروید.

توضیحی در مورد آیه حرمت خمر(شراب)
داستان سعد بن معاذ
داستان دفن شدن فاطمه بنت اسد
هیچ کس از سوال قبر مرخص نیست  حتی فاطمه بنت اسد و حضرت زهرا سلام الله علیها
ایمان به غیب
داستان عجز خلیفه دوم از قضاوت ها و قضاوت های صحیح امیر المومنین
مشکلات امیر المومنین در جنگ ها
الا ایها الموت الذی لست تارکی ارحنی لقد افنیت کل خلیلی
ذکر مصیبت امیر المومنین
روضه حضرت زهرا سلام الله علیها